Crna Gora na starim razglednicama

Montenegro on Old Postcards
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
59
Format:
24 x 32 cm
Broj strana:
272
COBISS.CG-ID:
978-86-7215-201-2
Bibliografska jedinica:

Crna Gora na starim razglednicama, Posebna izdanja (monografije i studije), 59, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2008.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/xv5g
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI