Crna Gora u Gutenbergovoj galaksiji

Istorija crnogorskog štamparstva od kraja XV-og vijeka do 1916. g.

Autor / Autori:
Montenegro in Gutenberg's Galaxy
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
The History of Montenegrin Printing from the End of the Fifteenth Century until 1916
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Suizdavač:
Odbor za obilježavanje 500 godina prve štampane ćiriličke knjige na slovenskom jugu
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
196
ISBN:
86-7215-059-7
Bibliografska jedinica:

Dušan J. Martinović, Crna Gora u Gutenbergovoj galaksiji, Ostala izdanja, nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1994.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/njdo
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI