Crna Gora u Jugoslaviji

Odabrani članci, rasprave i eseji

Autor / Autori:
Montenegro in Yugoslavia
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Selected Articles, Discussions and Essays
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
26
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
404
ISBN:
978-86-7215-410-8
COBISS.CG-ID:
34029584
Bibliografska jedinica:

Zoran Lakić, Crna Gora u Jugoslaviji — odabrani članci, rasprave i eseji, Posebni radovi, 26, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/2klf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI