Crna Gora u Jugoslaviji

Odabrani članci, rasprave i eseji
Autor / Autori:
Naslov knjige na stranom jeziku:
Montenegro in Yugoslavia
Selected Articles, Discussions and Essays
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
26
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
404
ISBN:
978-86-7215-410-8
COBISS.CG-ID:
34029584
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/2klf
Bibliografska jedinica:

Lakić, Zoran, Crna Gora u Jugoslaviji — odabrani članci, rasprave i eseji, Posebni radovi, 26, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Scroll to Top