Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1971–2011

Montenegrin Academy of Sciences and Arts 1971–2011
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
6
Format:
21 x 26 cm
Broj strana:
328
ISBN:
978-86-7215-279-1
COBISS.CG-ID:
18777616
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/jxpj
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI