Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
1971-2021.

Montenegrin Academy of Sciences and Arts
1971-2021.
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
11
Format:
20 x 28 cm
Broj strana:
640
ISBN:
978-86-7215-499-3
COBISS.CG-ID:
18789892
Bibliografska jedinica:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1971-2021., Jubilarna izdanja, 11, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ghuh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI