Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

1973–1993
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
1973–1993
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
196
ISBN:
86-7215-034-1
Bibliografska jedinica:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973–1993, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1993.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/5ata
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI