Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

1973–1993

Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
1973–1993
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
196
ISBN:
86-7215-034-1
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/5ata
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI