Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1973–2003

Montenegrin Academy of Sciences and Arts, 1973–2003
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
348
ISBN:
86-7215-136-4
COBISS.CG-ID:
5170704
Bibliografska jedinica:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973–2003, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/rj5j
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI