Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
1973-1983

Montenegrin Academy of Sciences and Arts
1973-1983.
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
20 x 28 cm
Broj strana:
336
Bibliografska jedinica:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973-1983, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1983.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/34no
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI