Crnogorska likovna umjetnost u Politici 1907–2017.

Bibliografija
Autor / Autori:
Montenegrin Fine Arts in Politika 1907–2017
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Bibliography
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
8
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
508
ISBN:
978-86-7215-506-8
COBISS.CG-ID:
19982852
Bibliografska jedinica:

Petar Krivokpaić, Crnogorska likovna umjetnost u Politici 1907–2017. — Bibliografija, Bibliografije i katalozi izdanja, 8, Odjeljenje umjetnosti, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/2i2t
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI