Crnogorski Federalisti 1919–1929

Autor / Autori:
Les Federalistes Montenegrins 1919–1929
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
11
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
436
Bibliografska jedinica:

Dimitrije Dimo Vujović, Crnogorski Federalisti 1919–1929, Posebna izdanja (monografije i studije), 11, Odjeljenje društvenih nauka, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1981.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/9sbk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI