Crnom Gorom

Autor / Autori:
Across Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
162
Broj knjige u odjeljenju:
42
Format:
36,5 x 24,5 cm
Broj strana:
264
ISBN:
978-86-7215-476-4
COBISS.CG-ID:
15499524
Bibliografska jedinica:

Zuvdija Hodžić, Crnom Gorom, Posebna izdanja (monografije i studije), 162, Odjeljenje umjetnosti, 42, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2020.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/cmw7
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI