Da se ne zaboravi

Ocjene, prikazi i osvrti

Autor / Autori:
Not to Forget
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
REMARKS, PORTRAITS AND REVIEWS
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
896
ISBN:
978-86-7215-393-4
COBISS.CG-ID:
32343824
Bibliografska jedinica:

Miomir Dašić, Da se ne zaboravi — ocjene prikazi i osvrti, Posebni radovi, 24, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2017.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/n1r8
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI