Da se zna

(Izbor iz polemičkog opusa)
Autor / Autori:
To be known
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Selection from a polemical opus)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
29
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
282
ISBN:
978-86-7215-467-2
COBISS.CG-ID:
39818768
Bibliografska jedinica:

Jevrem Brković, Da se zna (izbor iz polemičkog opusa), Posebni radovi, 29, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/vg0h
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI