Da se zna

(Izbor iz polemičkog opusa)

Autor / Autori:
To be known
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(Selection from a polemical opus)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
29
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
282
ISBN:
978-86-7215-467-2
COBISS.CG-ID:
39818768
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/vg0h
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI