Darovani ciklus skulptura i crteža

Autor / Autori:
Donated Cycle of Sculptures and Drawings
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
9
Format:
23 x 22 cm
Broj strana:
60
ISBN:
978-86-7215-333-0
COBISS.CG-ID:
24058384
Bibliografska jedinica:

Tome Serafimovski, Darovani ciklus skulptura i crteža, Katalozi, 9, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/6t15
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI