Vaspitanje za razvoj humane — dostojanstvene ličnosti

Autor / Autori:
Education for the Development of a Human — Dignified Person
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
122
Broj knjige u odjeljenju:
33
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
246
ISBN:
978-86-7215-378-1
COBISS.CG-ID:
29924880
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/sms5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI