Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river Water regime — Volume II

IPA Project

Autor / Autori:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
111
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
80
ISBN:
978-86-7215-348-4 (Vol. 2)
COBISS.CG-ID:
25880848
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/kuo2
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI