Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river Water regime — Volume I

IPA Project

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
111
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
160
ISBN:
978-86-7215-347-7 (Vol. 1)
COBISS.CG-ID:
25880848
Bibliografska jedinica:

Milan Radulović, Darko Novaković, Goran Sekulić, Mirjana Popović, Nevzeta Alilović, Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river Water regime, Volume I, Posebna izdanja (monografije i studije), 111, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2014.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/awdh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI