Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar Lake and Bojana river Water regime — Volume I

IPA Project

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
111
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
160
ISBN:
978-86-7215-347-7 (Vol. 1)
COBISS.CG-ID:
25880848
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/awdh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI