Djelo Milovana Đilasa

Произведения Милована Джиласа
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
64
Odjeljenje:
Broj knjige u odjeljenju:
23
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
246
ISBN:
86-7215-144-5
COBISS.CG-ID:
6280720
Bibliografska jedinica:

Djelo Milovana Đilasa, Zbornici radova sa naučnih skupova, 64, Odjeljenje umjetnosti, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2003.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ehtu
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI