Donja Morača

Život i običaji narodni po tradiciji
Autor / Autori:
Donja Morača
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Life and Customs of People According to Tradition
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
19
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
232
Bibliografska jedinica:

Sekula Dobričanin, Donja Morača, Posebna izdanja (monografije i studije), 19, Odjeljenje društvenih nauka, 4, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1984.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/inje
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI