DRUGI SVJETSKI RAT ODBRANA JUGOSLAVIJE

Autor / Autori:
SECOND WORLD WAR DEFENCE OF YUGOSLAVIA
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
107
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
316
ISBN:
978-86-7215-334-7
COBISS.CG-ID:
24292624
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/5u2t
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI