Epidemiološke, kliničke i demografske karakteristike
moždanog udara u Crnoj Gori

Epidemiological, Clinical and Demographic
Stroke Features in Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
170
Broj knjige u odjeljenju:
53
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
98
ISBN:
978-86-7215-515-0
COBISS.CG-ID:
20486404
Bibliografska jedinica:

Vaso Antunović, Ranko Raičević, Jevto Eraković, Epidemiološke, kliničke i demografske karakteristike moždanog udara u Crnoj Gori, Posebna izdanja (monografije i studije), 170, Odjeljenje prirodnih nauka, 53, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/mqg0
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI