Etičke kontroverze u medicini

Autor / Autori:
Ethical Controversies in Medicine
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
41
Broj knjige u odjeljenju:
23
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
180
ISBN:
86-7215-112-7
Bibliografska jedinica:

Dragutin P. Vukotić, Etičke kontroverze u medicini, Posebni radovi, 41, Odjeljenje prirodnih nauka, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2000.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/79hs
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI