Etnološke odlike Crne Gore — Tom I

Identitet Crnogoraca i drugih etničkih zajednica u Crnoj Gori

Ethnological characteristics of Montenegro — Tome I
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Identity of Montenegrins and other ethnical communities in Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
100
Broj knjige u odjeljenju:
1
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
382
ISBN:
978-86-7215-324-8 (knj. 1)
COBISS.CG-ID:
23499792
Bibliografska jedinica:

Etnološke odlike Crne Gore — Identitet Crnogoraca i drugih etničkih zajednica u Crnoj Gori, Tom I, Posebna izdanja (monografije i studije), 100, Odjeljenje humanističkih nauka, 1, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/attk
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI