Fauna Durmitora, 3

The Fauna of Durmitor, 3
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
23
Broj knjige u odjeljenju:
14
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
376
ISBN:
86-7215-018-Х
Bibliografska jedinica:

Fauna Durmitora, sveska 3, Posebna izdanja (monografije i studije), 23, Odjeljenje prirodnih nauka, 14, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1990.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/hvsi
Scroll to Top