Fauna Durmitora, 4

The Fauna of Durmitor, 4
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
24
Broj knjige u odjeljenju:
15
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
304
ISBN:
86-7215-022-8
Bibliografska jedinica:

Fauna Durmitora, sveska 4, Posebna izdanja (monografije i studije), 24, Odjeljenje prirodnih nauka, 15, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1991.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/2axi
Scroll to Top