Fauna Durmitora, 5

The Fauna of Durmitor, 5
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Priređivač:
Broj knjige u ediciji:
32
Broj knjige u odjeljenju:
18
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
188
ISBN:
86-7215-086-6
Bibliografska jedinica:

Fauna Durmitora, sveska 5, Posebna izdanja (monografije i studije), 32, Odjeljenje prirodnih nauka, 18, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1996.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/bc5w
Scroll to Top