Follower or Leader? A Wake-Up Call

Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Urednik:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
44
ISBN:
978-86-7215-335-4
COBISS.CG-ID:
24331024
Bibliografska jedinica:

Follower or Leader? A Wake-Up Call, Ostala izdanja, Nenumerisano, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2013.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/ossb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI