Fonološki opisi

SRPSKOHRVATSKIH/HRVATSKOSRPSKIH, SLOVENAČKIH I MAKEDONSKIH GOVORA OBUHVAĆENIH OPŠTESLOVENSKIM LINGVISTIČKIM ATLASOM

DESCRIPTIONS PHONOLOGIQUES
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
DES PARLERS SERBOCROATES/CROATOSERBES, SLOVÈNES ET MACÉDONIENS PRÉSENTÉS DANS L’ATLAS LINGUISTIQUE SLAVE
Izdavač:
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Suizdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Makedonska akademija na naukite i umetnostite
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Srpska akademija nauka i umetnosti
Godina izdanja:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
840
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/jh9m
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI