Frazeologija Gorskog vijenca

Frazeološki žanrovi, kulturni koncepti, ruski prevodi

Autor / Autori:
Фразеология Горного венца
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Фразеологические жанры, культурные концепты, русские переводы
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
326
ISBN:
978-86-7215-233-3
COBISS.CG-ID:
15676944
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/vmoi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI