Frekvencijski rečnici Gorskog vijenca i Luče mikrokozma

Autor / Autori:
Частотные словари Горного венца и Лучи микрокосма
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
5
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
404
ISBN:
978-86-7245-168-2
COBISS.CG-ID:
9446416
Bibliografska jedinica:

Zdravko Vukčević, Frekvencijski rečnici Gorskog vijenca i Luče mikrokozma, Izdanja Instituta za jezik i književnost, 5, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2005.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/eg6r
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI