Genetički resursi u biljnoj proizvodnji Crne Gore

Genetic Resources in Plant Production of Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
166
Broj knjige u odjeljenju:
52
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
438
ISBN:
978-86-7215-496-2
COBISS.CG-ID:
17918724
Bibliografska jedinica:

Biljana Lazović, Milan Marković, Zoran Jovović, Đina Božović, Vučeta Jaćimović, Miroslav Čizmović, Svetozar Savić, Momčilo Radulović, Nataša Mirecki, Mirjana Adakalić, Radisav Dubljević, Genetički resursi u biljnoj proizvodnji Crne Gore, Posebna izdanja (monografije i studije), 166, Odjeljenje prirodnih nauka, 52, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/30b1
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI