Geologija Crne Gore, I, sv. 1

Stratigrafija i facijalni sastav Crne GOre
Autor / Autori:
GEOLOGIE DU MONTÉNÉGRO, LIVRE I, CAHIER 1
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
STRATIGRAPHIE ET STRUCTURE FACIALE DU MONTÉNÉGRO
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
2
Broj knjige u odjeljenju:
2
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
416
Bibliografska jedinica:

Zarija Bešić, Geologija Crne Gore, knjiga I, sveska 1, Posebna izdanja (monografije i studije), 2, Odjeljenje prirodnih nauka, 2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1975.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/zsqi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI