Geologija Crne Gore, I, sv. 2

Stratigrafija i facijalni sastav Crne Gore
Autor / Autori:
Geologie du Montenegro, I, Cachier 2
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
Stratigraphie et Structure Faciale du Montenegro
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Broj knjige u ediciji:
9
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
382
Bibliografska jedinica:

Zarija Bešić, Geologija Crne Gore, knjiga I, sveska 2, Posebna izdanja (monografije i studije), 9, Odjeljenje prirodnih nauka, 8, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1980.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/6sw9
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI