Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 24/2019

Naslov knjige na stranom jeziku:
PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 24/2019
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
362
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/wvvb
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 24/2019, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 24, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Scroll to Top