Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 24/2019

PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 24/2019
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
24
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
362
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/wvvb
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Милица Костић: Економске и друге неједнакости и циљеви развоја
 2. Зоран П. Рашовић: Богишићеви записи о утицају Општег имовинског законика за Књажевину Црну Гору на систематику Јапанског грађанског законика од 1890. године
 3. Дејан Поповић: Супротстављање избегавању плаћања пореза у међународном контексту: опште антиабузивне мере против злоупотребе пореских уговора
 4. Зоран Стојановић: Казнена политика судова
 5. Илија Вујачић: Уставни патриотизам као стратегија политичке интеграције за мултикултурна друштва
 6. Дејан Јовић: Оснивачки митови у новим етнодемокрацијама: случај Хрватске
 7. Наташа Кривокапић, Борислав Ђукановић: Демократизација као супстрат глобализације
 8. Невенка Богојевић-Глушчевић: Пословна способност жене у статутима и правној пракси средњовјековних јужнојадранских градова (Котор, Будва, Скадар)
 9. Маја Костић-Мандић: Остваривање људског права на приступ информацијама о животној средини — однос нормативног и стварног
 10. Душко Секулић: Глобализација и моћ
 11. Александар Бошковић: Савремена антропологија — теме и изазови
 12. Звездан Вукановић: Парадигматично сагледавање глобализације
 13. Жељко Богетић: Глобални, регионални и локални изазови равномјерног просперитета
 14. Dragan Đukanović: Spoljnopolitičko pozicioniranje Crne Gore nakon obnove nezavisnosti 2006. godine
 15. Стеван Јокић: Наставник, ђак, школа, у свету који се мења
 16. Марко Докић: Разматрање идејне основе концепта отвореног друштва и затворене трговачке државе: систем природне слободе наспрам државног интервенционизма и протекционизма
 17. Јелена Рашовић: Експропријација у Књажевини Црној Гори