Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 25/2021

Proceeding of the Department of Social Sciences, 25/2021
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
288
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 25/2021, Periodika, Odjeljenje društvenih nauka, 25, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/rxhn
Scroll to Top