Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 25/2021

Proceeding of the Department of Social Sciences, 25/2021
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
288
ISSN:
0350-5472
COBISS.CG-ID:
678925
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/rxhn
Scroll to Top