Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 4/1983

Proceeding of the Department of Social Sciences, 4/1983
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
252
ISSN:
0350-5472
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/cda5
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Бранислав Шошкић: САМОУПРАВНА ПРИВРЕДА И ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА

Округли сто: „ТРАДИЦИОНАЛНЕ И САВРЕМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЦРНОГОРАЦА”

 1. Томица Никчевић: О ПРИСТУПУ ИЗУЧАВАЊУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И САВРЕМЕНИХ ВРИЈЕДНОСТИ
 2. Обрен Благојевић: НЕКОЛИКО МИСЛИ О ТЕМИ „ТРАДИЦИОНАЛНЕ И САВРЕМЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ У ЦРНОЈ ГОРИ”
 3. Александар Тодоровић: СОЛИДАРНОСТ И НАРОДНИ МОРАЛ
 4. Крсто Килибарда: ИСТИНА, АРГУМЕНТИ, МОРАЛ
 5. Видак Вујачић: ВРИЈЕДНОСТ — ФЕНОМЕНИ ЉУДСКОГ СВИЈЕТА. ОБЛАСТ ВРИЈЕДНОСТИ
 6. Војислав П. Никчевић: ЦРНОГОРОКА ЕТИКА НИЈЕ ПРОИЗВОД ПАТРИЈАРХАЛНЕ КУЛТУРЕ
 7. Новак Килибарда: О ЈЕДНОМ ГНОСЕОЛОШКОМ ЗНАЧЕЊУ ЦРНОГОРСКЕ УСМЕНЕ ЕПИКЕ

ОКРУГЛИ СТО О КРВНОЈ ОСВЕТИ

 1. Милутин Р. Ђуричић: ЖЕНСКА БЕСА И КРВНА ОСВЕТА
 2. Нoвo Вујошевић: НЕКИ АСПЕКТИ СОЦИОЛОШКЕ ДИМЕНЗИЈЕ КРВНЕ ОСВЕТЕ У ЦРНОЈ ГОРИ
 3. Петар Ђ. Стојановић: НЕКИ ПРОБЛЕМИ КРВНЕ ОСВЕТЕ У ДОБА НАСТАНКА ЦРНОГОРСКЕ ДРЖАВЕ

ПОЛЕМИКА — ИНФОРМАЦИЈА СА НАУЧНОГ СКУПА

 1. Глигор Станојевић: ОКО ЦРНОГОРСКИХ СПАХИЈА
 2. Лазар Пејић: МЕЂУАКАДЕМСКИ НАУЧНИ ОКУП: САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМСКЕ СТАБИЛИЗАЦИЈЕ — ПРИВРЕДНИ РАСТ, ЗАПОСЛЕНОСТ, ИНФЛАЦИЈА И СПОЉНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ