Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, 7/1992

PROCEEDING OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES, 7/1992
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
7
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
130
ISSN:
0350-5472
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/ph1p
Scroll to Top