Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 23/2019

Naslov knjige na stranom jeziku:
Proceedings of the Section of Natural Sciences, 23/2019
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
23
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
240
ISSN:
0350-5464
COBISS.CG-ID:
0678669
Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/3rlx
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 23/2019, Periodika, Odjeljenje prirodnih nauka, 23, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2019.

Scroll to Top