Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 4/1984

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 4/1984
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
4
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
220
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/08vc
Scroll to Top