Glasnik Odjeljenja prirodnih nauka, 5/1986

PROCEEDINGS OF THE SECTION OF NATURAL SCIENCES, 5/1986
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
5
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
276
ISSN:
0350-5464
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/n6ho
Scroll to Top