Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 25/2007

Proceedings of the Department of Arts, 25/2007
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
25
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
214
ISSN:
0350–5480
Bibliografska jedinica:

Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 25/2007, Periodika, Odjeljenje umjetnosti, 25, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2007.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/amyd
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: ПРИСТУП СУПСТАНЦИ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
 2. Бранко Тошовић: ФРАЗЕОЛОШКЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ СРПСКОГ, ХРВАТСКОГ И БОШЊАЧКОГ ЈЕЗИКА (ПРЕЛИМИНАРИЈУМ)
 3. Бранислав Остојић: ТУРЦИЗМИ У МИКРОТОПОНИМИЈИ ЈЕЗЕРСКО-ШАРАНСКОГ КРАЈА
 4. Божо Ћорић: ГЕНЕРИЧКА И МАРКИРАНА ФОРМА НАЗИВА ЗА ЗВАЊА, ЗАНИМАЊА И ТИТУЛЕ ЖЕНСКОГ ПОЛА
 5. Радојица Јовићевић: „ЗБИЛИ ТИ СЕ СНОВИ НА ТУРЧИНА”
 6. Зорица Радуловић: ПОСТУПЦИ ОБЛИКОВАЊА ТЕКСТА У „ЗЛОМ ПРОЉЕЋУ” МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 7. Јелица Стојановић: НЕКЕ ЈЕЗИЧКЕ ОСОБЕНОСТИ ВРХОБРЕЗНИЧКОГ ЉЕТОПИСА
 8. Драга Бојовић: „ПОСТИГНУЋА” ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ РАЗГРАДЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИЧКОГ СИСТЕМА
 9. Радомир В. Ивановић: ДУХОВНО СРОДСТВО
 10. Жарко Ђуровић: ПАТЊА КАО ИЗВОРИШТЕ ОСЈЕЋАЈНОСТИ У ПОЕЗИЈИ ДУШАНА КОСТИЋА
 11. Ненад Вуковић: ЕХО ПОЉСКЕ ИСТОРИЈЕ И ПОЉСКЕ ДУХОВНОСТИ У ДЈЕЛУ ИВА АНДРИЋA
 12. Лидија Томић: КЊИЖЕВНИ СВИЈЕТ МИХАИЛА ЛАЛИЋА
 13. Будимир Алексић: ЕЛЕМЕНТИ ФОЛКЛОРНЕ ФАНТАСТИКЕ У РОМАНИМА ЗА ДЈЕЦУ ЧЕДА ВУКОВИЋА
 14. Вук Церовић: СУНЧАНО ДЈЕТИЊСТВО ЖАРКА ЂУРОВИЋА
 15. Добрашин Јелић: РВАЊЕ С (НЕ)ВРЕМЕНОМ
 16. Весна Вучинић: ИДЕОЛОГИЈА У СИМФОНИЈАМА Д. Д. ШОСТАКОВИЧА