Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 28/2010

Proceedings of the Department of Arts, 28/2010
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
28
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
280
ISSN:
0350-5480
COBISS.CG-ID:
762637
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/6o0e
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Живојин Станојчић: ПОЈАМ КОНТИНУИТЕТА КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИК ПИСАЦА
 2. Бранислав Остојић: ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ – КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКА ПАРАЛЕЛА
 3. Радмило Маројевић: ТВОРБА ДВОТЕМАТСКИХ РИЈЕЧИ (СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СУНЦОКРЕТ)
 4. Божо Ћорић: ТВОРБЕНА ХОМОНИМИЈА (НА ПРИМЕРУ УНИВЕРБИЗОВАНИХ СТРУКТУРА)
 5. Миомир Абовић: О НЕКИМ КОНСТРУКЦИЈАМА ДОДАТНОГ (ДОДАТНО-МОДИФИКАТИВНОГ) КАРАКТЕРА У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ (И ХРВАТСКОМ) ЈЕЗИКУ
 6. Сања Шубарић: О ОБЛИЦИМА АОРИСТА И ИМПЕРФЕКТА У РУКОПИСИМА ЦРНОГОРСКОГ СЕНАТА
 7. Јелена Башановић: ПРЕГЛЕД ГЛАВНИЈИХ ОСОБИНА АКЦЕНАТСКОГ СИСТЕМА ГОВОРНОГ ПОДРУЧЈА ГОРЊЕ ЗЕТЕ
 8. Данијела Ристић: О ГОВОРИМА ИСТОЧНЕ ЦРНЕ ГОРЕ У ДОСАДАШЊОЈ НАУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ
 9. Радомир В. Ивановић: „ДОДИР ДУХА И ЖИВОТА” (КЊИЖЕВНА КРИТИКА О ДЕЛУ РИСТА РАТКОВИЋА)
 10. Лидија Томић: ПОЕТСКА САЗВЕЖЂА РАНКА ЈОВОВИЋА
 11. Душан Ичевић: ЊЕГОШЕВА МИСАОНА ПОЕТИКА
 12. Жарко Ђуровић: РЕЗИГНАЦИЈСКИ АКОРДИ У ТЕСТАМЕНТАРНОЈ ЗБИРЦИ ПЈЕСАМА МИЛА КРАЉА ОТПУСНИ ЛИСТ
 13. Татјана Бечановић: ПОСТУПАК КАРНЕВАЛИЗАЦИЈЕ У БУЛАТОВИЋЕВОМ РОМАНУ ЉУДИ СА ЧЕТИРИ ПРСТА 
 14. Добрашин Јелић: О ЈОВАНУ ЗОЊИЋУ, СЛИКАРУ
 15. Рајко Вујичић: БИЉЕШКЕ ИЗ МАНАСТОРА МОРАЧЕ
 16. Илија Лакушић: ИСКУШАВАЊЕ СМИСЛА (ПИСАЦ – ДЈЕЛО – ЧИТАЛАЦ)
 17. Лука И. Милуновић: ПРЕПИСКА Ф. С. ВИЛХАРА-КАЛСКОГ СА ЦРНОГОРСКИМ ДВОРОМ
 18. Ивана Антовић: ЛИРСКИ САДРЖАЈИ И ЊИХОВ МУЗИЧКИ ПРИКАЗ У СОЛО ПЈЕСМАМА ПРВЕ ЖЕНЕ КОМПОЗИТОРА НА ПРОСТОРУ ДАНАШЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ
 19. Богдан Косановић: В. Т. ШАЛАМОВ ИЛИ ЛОГОР КАО АПСОЛУТНО ЗЛО