Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 8/1988

Proceedings of the Department of Arts, 8/1988
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
276
ISSN:
0350-5480
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/4i3i
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

 1. Чедо Вуковић: КРИЛАТА РИЈЕЧ
 2. Митар Пешикан: ИСТОРИЈСКА ТОПОНИМИЈА ЖУПА БРСКОВО И ЉУБОВИЈА
 3. Митар Пешикан: О НАЈСТАРИЈИМ ТУРСКИМ ПОПИСИМА ПРЕДЈЕЛА СР ЦРНЕ ГОРЕ
 4. Радмило Maрojeвић: ОНОМАСТИЧКИ ЛИКОВИ У „ИСТОРИЈИ О ЦРНОЈ ГОРИ” ВАСИЛИЈА ПЕТРОВИЋА
 5. Драго Ћупић: ОСНОВНЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА ПЉЕВАЉА
 6. Вера Јерковић: МОРФОЛОШКИ СИСТЕМ У „ЖИТИЈУ СВ. СИМЕОНА” ОД СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ
 7. Радоје Симић: ОКО НАШЕГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА (УЗ „200-ГОДИШЊИЦУ BУKOBA РОЂЕЊА)
 8. Душан Јовић: О АСПЕКТУ У СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ
 9. Бранислав Остојић: ДИСТРИБУЦИЈА ПАДЕЖНИХ ФОРМИ С УЗРОЧНИМ ЗНАЧЕЊИМА У ЈЕЗИКУ ЦРНОГОРСКЕ ПРИПОВИЈЕДАЧКЕ ПРОЗЕ ОД ЊЕГОША ДО 1918.
 10. Милош Ковачевић: KOHCEKУTИBHE КОНСТРУКЦИЈЕ У ДАНАШЊЕМ И BУКОВОМ JEЗИKУ
 11. Смиљка Васић: ОДНОС ФОНЕТИКЕ МАТЕРЊЕГ И СТРАНОГ ЈЕЗИКА
 12. Ратко Ђурoвић: О НЕОБЈАВЉЕНОЈ ДРАМИ — „КОМЕДИЈА УОЧИ ГОСПЕ”
 13. Живко Ђурковић: НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО У CTPУKTУPИ ПУТОПИСА „О ЦРНОГОРЦИМА” ЉУБОМИРА П. НЕНАДОВИЋА
 14. Богумил Храбак: ЖИВОТОПИС ДУБРОВАЧКОГ ПЕСНИКА ИЛИЈЕ ЦРИЈЕВИЋА
 15. Зоран Божовић: ФУНКЦИЈА ПРИПОВЕДАЧА У ГОГОЉЕВОЈ ЗБИРЦИ „МИРГОРОД”