Glasnik Odjeljenja umjetnosti, 9/1989

Proceedings of the Department of Arts, 9/1989
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u odjeljenju:
9
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
256
ISSN:
0350-5480
Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/mumf
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI

АКАДЕМСКЕ БЕСЈЕДЕ

 1. Јевто М. Миловић: Личности и догађаји из Његошевог „Горског вијенца”
 2. Бранко Павићевић: О научном раду Јевта М. Миловића
 3. Павле Мијовић: О неким проблемима наше ликовне умјетности
 4. Душан Вукотић: О научном раду Павла Мијовића
 5. Радоња Вешовић: Еуријалов разговор с Лаоконом
 6. Јевто М. Миловић: О поезији Радоње Вешовића

РАДОВИ

 1. Душан Пухало: О филозофији у „Лучи микрокозма”
 2. Павле Мијовић: Кад је подигнута Његошева кулица у Виру
 3. Радомир В. Ивановић: Верзије романа
 4. Јоже Погачник: Вуково схваћање књижевности
 5. Борислав Вуковић: Неодређености у руском и српскохрватском језику
 6. Олга Брајичић: Еквиваленти радног партиципа садашњег времена руског језика у преводу књижевне прозе на српскохрватски језик

ПРИЛОЗИ

 1. Душан Вукотић: Ретроспектива Воја Станића у Галерији САНУ
 2. Лидија Добрашиновић-Ђурић: Црногорци из путних записа Николаја Ивановича Надеждина
 3. Марко Ђ. Ивановић: Извјештај градоначелника Будве Стефана Љубише заповједнику Далмације цесарско-краљевском маршалу Вагнеру, 24. октобра 1869. године