Globalizacija, mala zemlja, nauka, razvoj — Crna Gora

(studije i članci)

Autor / Autori:
Globalization, small country, science, development — Montenegro
Naslov knjige na stranom jeziku:
Podnaslov na stranom jeziku:
(studies and articles)
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
30
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
544
ISBN:
978-86-7215-504-4
COBISS.CG-ID:
19805700
Bibliografska jedinica:

Milica Kostić, Globalizacija, mala zemlja, nauka, razvoj — Crna Gora (studije i članci), Posebni radovi, 30, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2021.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/v0qh
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI