Godišnjak 1974–1975

Yearbook 1974–1975
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
138
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1974–1975, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1975.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/qlzi
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI