Godišnjak 1978

Yearbook 1978
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
6
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
144
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1978, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1978.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/spql
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI