Godišnjak 1980

Yearbook 1980
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
8
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
188
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1980, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1980.

Skraćeni link ka knjizi:
https://canupub.me/th5a
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI