Godišnjak 1982

Yearbook 1982
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
10
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
180
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1982, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1982.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/b6sz
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI