Godišnjak 1984

Yearbook 1984
Naslov knjige na stranom jeziku:
Izdavač:
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Godina izdanja:
Edicija:
Broj knjige u ediciji:
12
Format:
17 x 24 cm
Broj strana:
160
ISSN:
0351-1294
Bibliografska jedinica:

Godišnjak 1984, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 1984.

Skraćeni link ka knjizi:
http://canupub.me/w9jg
Scroll to Top

POJEDINAČNI RADOVI